top of page
xypex_logo_no_background.png

מערכת לאיטום גבישי

המערכת משתתפת בפרוייקטי ענק ביותר מ-100 מדינות כבר 80 שנה

atmosphere.jpg

חברת זייפקס העולמית

חברת זייפקס הקנדית פיתחה טכנולוגייה ייחודית לאיטום בטון בשנת 1969, מאז מוצרי זייפקס לאיטום גבישי הוכיחו עצמם בלמעלה מ-100 מדינות ברחבי העולם: בפרויקטי ענק של גשרים, סכרים, בריכות, תעלות, כורים גרעיניים ומתקני טיהור שפכים, מתקני התפלה וכו'.

חומרי זייפקס לאיטום גבישי הינם חומרי איטום על בסיס צמנט, החומרים נבדלים מחומרי איטום צמנטיים אחרים כאוטמים את הבטון מבפנים ולא כשכבה חיצונית. איטום בעזרת זייפקס מאפשר איטום מלא לכל שטח חתך הבטון, בזכות יתרון זה, היישום והטיפול בבטון אפשרי מכל צד, גם מהצד הנגדי לרטיבות (השלילי).
במרוצת הזמן, חודר החומר אל עומק הבטון, דבר המאפשר איטום מקסימאלי של משטחי בטון תעשייתיים גדולים. האיטום לכל שטח חתך הבטון, מחזק את הבטון ומגן על הברזל.
read_more

איטום גבישי בזייפקס

איטום גבישי- קריסטליזציה
הכימיקלים נספגים "ונודדים" ובכל אזור שבו קיימת נוכחות של המים, נבנים כגבישים בצורת "סיכות" דקות ובכך סותמים את כל מעברי המים בבטון כדוגמת סדקים ומחילות קפילאריות האופייניות לבטון. בתהליך זה, הבטון אטום ומוגן יותר מפני חדירת מים או נוזלים כל שהם מכל כיוון חדירה אפשרי (שלילי וחיובי). היתרון הבולט והייחודי הוא כי הטיפול והאיטום אינו מפריע לבטון "לנשום" שכן החסימה היא רק למולקולות של נוזלים ולא של אויר.
אטימות
הטיפול והאיטום נותן בנוסף לאיטום גם הגנה גבוהה לברזל הזיון ועמידות בפני כימיקלים וסביבה אגרסיבית ביותר. בעזרת מניעת חדירת נוזלים כגון מים, מלחים שונים (המובלים ע"י המים), מי ביוב וכימיקלים מומסים אחרים, מוגן הבטון בפני התגבשות מלחים וקורוזיה. ברזל הזיון מוגן בפני חלודה, שכן לא מתקיים תהליך החלפת היונים הדרוש להיווצרות החלודה, כמו כן נמנעות תופעות הבליה האופייניות לבטון העובר תהליך של קפיאה והפשרה. ההבדל הגדול בניגוד למערכות וחומרי איטום אחרים, האוטמים ע"י יצירת שכבה חיצונית על פני הבטון, איטום גבישי בזייפקס גורם לתהליך האוטם את הבטון מבפנים, בכל שטח החתך שלו.
יישום החומר
איטום גבישי בזייפקס הוא טיפול לעומק הבטון, טיפול יחיד במינו, היוצר איטום והגנה של הבטון. הכימיקלים נספגים בבטון (זייפקס למריחה) או מצויים בו משלב היציקה (תוסף זייפקס) ובמגע עם מים אוטמים את המרווחים והנימים הקפילאריים בבטון.
אוסמוזה
היווצרות הגבישים נעשית בתהליך של אוסמוזה, לכל מקום בבטון שבו ישנה רטיבות. כיוון שהתהליך הינו תהליך קטליטי, הגבישים ממשיכים להיווצר במשך שנים לאחר יישום הטיפול הראשוני, דבר שמבטיח אקטיביות ואטימות הבטון גם לאחר שינויים שהוא עובר במרוצת השנים ובכל נוכחות מחודשת של מים . הגבישים אינם מושפעים משינויי הזמן, טמפרטורה או כל גורם אחר, המבנה המיוחד שלהם גורם לכך שלאחר איטום הבטון, הוא יהיה עמיד אף בלחצי מים גבוהים ביותר ומבטיחים בכך איטום לכל משטח בטון אופקי או אנכי.
process
atmosphere.jpg

יתרונות מערכת האיטום של זייפקס

  • ​הבטון אטום בתוך שטח החתך למעבר נוזלים כלשהם אך ממשיך "לנשום" ולהתייבש.
  • מאפשר מעבר מולקולות אויר ומונע מעבר מולקולות מים. המערכת אקטיבית גם בנוכחות מים עתידית- אקטיבי ופעיל בכל נוכחות עם מים
  • גם אחרי שנים רבות הבטון עמיד בתנאי קיצון- לחץ הידרוסטאטי גבוה וסביבה אגרסיבית (מי ים, חומצות, שפכים וכו') איטום וחיזוק של כל משטח בטון אופקי או אנכי, בטון ישן או חדש ובכך מניעת התפוררות, סדקים וחלודה לברזל הזיון
  • אינו מתבלה, הופך להיות חלק בלתי נפרד מהמשטח המטופל- לכל שטח החתך של הבטון איטום מכל צד של הבטון- ניתן ליישום גם על הצד הנגדי לרטיבות (איטום שלילי המנוגד לכיוון חדירת המים).
  • ניתן ליישום ישירות על הרטיבות ואין צורך בהמתנה לייבוש הבטון, במקביל בכל מקרה לפני יישום על גבי בטון קיים יש לבצע הרטבה.
  • אישורי תקינה ועמידות איטום במבחני חדירת מים הנהוגים בתקנים מכל רחבי העולם בתום היישום, ניקיון כלי העבודה בעזרת מים בלבד ללא צורך בחומרים מסיסים, חומצות או חומרים אחרים אינו דליק, אינו רעיל וחסר ריח.
xypex_advantage
bottom of page